Felhasználási feltételek

 

Az alábbi Felhasználási feltételek A Nefár-Mediátor Kft. által üzemeltetett www.nmediator.hu címen található weboldal, honlap, internetes oldalak (a továbbiakban együttesen: weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad.

1.
A Nefár-Mediátor Kft. tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, ha

A látogató személyes adatainak törlését írásban kérheti A Nefár-Mediátor Kft. Kft-től, a titkarsag@nmediator.hu címen. Ebben az esetben A Nefár-Mediátor Kft. ezen adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem jogszabályban rögzített kötelezettség.

Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely a weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltétele, látogató tudomásul veszi, hogy a személyes adat törlésével egyidejűleg jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére elveszti.

A Nefár-Mediátor Kft. a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a jelen weboldalon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat”-ban, a hatályos magyar és közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás a Nefár-Mediátor Kft. vagy megbízottja adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.

A weboldalon található munkatárakra vonatkozó személyes adatok a látogatók megfelelő tájékoztatását, illetőleg a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását szolgálják. A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

2.
Cookiek (sütik) használata

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Személyes információ (pl. név, e-mail cím vagy bármilyen egyéb) megadása nem szükséges, mivel e megoldások alkalmazásakor a szolgáltató nem kér adatot a látogatótól, az adatcsere gyakorlatilag a gépek között történik meg.

A hálózat (internet) világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák látogatóiknak a testreszabási lehetőségeket.
A weboldal bizonyos részeit csak abban az esetben tudja használni, ha engedélyezi az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban).
Amennyiben ezt nem engedélyezi, a legtöbb szolgáltatásunkat nem tudja igénybe venni.

3.
Naplóállományok elemzése

A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára, melyek a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint például a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Ezek az információk kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) kerülnek felhasználásra, a Nefár-Mediátor Kft. és megbízottja által. Továbbá, ezek az adatsorok nem kerülnek összekapcsolásra személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal.

4.

Nem terheli felelősség a Nefár-Mediátor Kft-t a weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Nefár-Mediátor Kft-nek fel nem róható hiányából adódnak.

5.

Nefár-Mediátor Kft. jelen felhasználási feltételeket jogosult bármikor megváltoztatni, melyek a megváltozott felhasználási feltételek weboldalon történő közzétételének napján lépnek hatályba.
A weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető A Nefár-Mediátor Kft. felé az alábbi elérhetőségen: titkarsag@nmediator.hu.

2020.01.18.
Piroska
kockázat, biztonság, audit, versenyeztetés, érdekképviselet, támogatás, win-win, kárrendezés, kockázatelemzés, váratlan, biztos, felelős, TOP 10, alkusz, fókusz, inspiráció, szakértő, megbízhatóság, modern, áttekinthető, KKV, Önkormányzat, intézmény, iskola, adekvát, hasznos, hiteles, biztonság, kár, káresemény, tanácsadó, biztosítási audit, diszkrét, kárrendezés, tapasztalat

A weboldal cookie-kat használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.